การประชุมทบทวนแนวทางการปฏิบัติการคุ้มครองเด็กในระดับตำบล ผ่านระบบ Zoom meeting (15 ม.ค. 64)

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน และนักพัฒนาการเด็ก เข้าร่วมการประชุมทบทวนแนวทางการปฏิบัติการคุ้มครองเด็กในระดับตำบล ผ่านระบบ Zoom meeting โดยมีแพทย์หญิง ปริชวัน จันทร์ศิริ จิตแพทย์ด้านเด็ก โรงพยาบาลจุใษลงกรณ์ วิทยากรให้ความรู้เรื่องพัฒนาการเด็กและการใช้เครื่องมือแบบคัดกรองเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ำและการปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เลขที่ 910 หมู่ 9 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: