การประชุมกับชมรมผู้สูงอายุอำเภอเมืองตาก (9 ก.พ. 64)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมกับชมรมผู้สูงอายุอำเภอเมืองตาก
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการเพื่อการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ
และภารกิจงานกองทุนผู้สูงอายุ โดยมีนายมาโนช วงษ์ทิม ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอเมืองตาก เป็นประธานฯ ในการประชุม

Share: