การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ณ อำเภอบ้านตาก (4 พ.ย. 63)

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายนางวันสงกรานต์ เจียมญิริ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ณ อำเภอบ้านตาก โดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้ลงพื้นที่ร่วมกับ นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก(ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก) เพื่อรับทราบข้อมูลสรุปของอำเภอ ทิศทางการดำเนินงานโครงการ ปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ โดยมี นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับ

Share: