การจัดอบรมตามโครงการ “สร้างอาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลัง COVID 19” (24 ธ.ค. 63)

วันที่ 24 ธ.ค 2563 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมในพิธีเปิด การจัดอบรมตามโครงการ “สร้างอาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลัง COVID 19” ให้กับประชาชนภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ซึ่งสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 (สสว.8) ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จัดอบรมอาชีพ “การทำไข่เค็มสมุนไพร” ณ ศาลาหมู่บ้านใหม่โกนเกน ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก

Share: