การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปในโรงพยาบาล (12 ม.ค. 64)

วันที่ 12 มกราคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองทุนฯ คนพิการเข้าร่วมประชุมกับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด แพทย์ องค์กรด้านคนพิการ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเพื่อหารือกรณีการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปในโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

Share: