หน้าตัวอย่าง

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

 

 

ข่าว เด่น

 

 

ข่าว สาร

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก กรณีผู้พิการ รายชื่อตกหล่นไม่ได้รับเงินเยียวยา (20 พ.ย. 63)

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้ …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม, ข่าวสาร

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริง กรณี ผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัว (20 พ.ย. 63)

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากพร้อ …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม, ข่าวสาร

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก (20 พ.ย. 63)

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากพร้อ …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม, ข่าวสาร

ดูทั้งหมด

ไม่พบเรื่อง

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รูปภาพ กิจกรรม

การบันทึกเทปโทรทัศน์สถานการณ์ & งานผู้สูงอายุจังหวัดตาก (18 ส.ค. 63)

 

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

65019
Total Visitors
89
Visitors Today
38
Live visitors
65019
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก

 

เลขที่ 910 ม.9 ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก

055 511 452

 tak@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial